نویسنده = قاسمی، وحید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص­های پایداری اجتماعی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه­( ANP )

دوره 24، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 155-173

مهین نسترن؛ وحید قاسمی؛ صادق هادیزاده زرگر