نویسنده = جدیدی، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی جامعه‌شناختی بر خرافه‌گرایی دینی در عصر مرشد شاهان صفوی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 139-156

10.22108/jas.2018.106045.1177

مهدی ستوده فر؛ ناصر جدیدی؛ آذر قلی زاده