نویسنده = فروغی، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل اجتماعی ـ روان‌شناختی مؤثر بر مشارکت سیاسی استادان دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 103-124

حسین مسعودنیا؛ نجات محمدی فر؛ گلمراد مرادی؛ عاطفه فروغی