نویسنده = حاجی حیدری، سهیلا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه جامعه‌شناختی پیامدهای عاملیت مضاعف و حداکثرسازی سود در شرکتهای هرمی، یک مردم نگاری انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1398

10.22108/jas.2019.112295.1448

سهیلا حاجی حیدری؛ علی روحانی