نویسنده = فرهادی نژاد، محسن
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل نگهداشت ژن نخبگی با تاکید بردانش آموختگان آموزش عالی و وزارت بهداشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

10.22108/jas.2019.112981.1484

رضا زندی؛ یونس وکیل الرعایا؛ محسن فرهادی نژاد