نویسنده = پژوهان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. "تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن" (مطالعه موردی: جوانان 18- 16 شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

10.22108/jas.2019.113628.1529

مسعود نادریان؛ فاطمه پژوهان