نویسنده = تقی پور، فائزه
تعداد مقالات: 1
1. تدوین الگو به منظور ظرفیت سازی اجتماعی و جامعه پذیری بحران آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

10.22108/jas.2019.116933.1689

مهسا آستانه؛ فائزه تقی پور؛ حمید دوازده امامی