نویسنده = ذوالفقار زاده، محمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. مرور نظام‌مند مقالات علمی شبکه‌های اجتماعی؛ مورد مطالعه: اصفهان

دوره 31، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 23-40

10.22108/jas.2019.117032.1693

احمد مهرشاد؛ علی ربانی خوراسگانی؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمدمهدی ذوالفقار زاده