نویسنده = کیانی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. کاوش بی قدرتی شغلی پرستاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1398

10.22108/jas.2019.118346.1746

سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ حامد کیانی