نویسنده = حقیقتیان، منصور
تعداد مقالات: 10
1. الگوهای مصرف سالمندان: یک مطالعه کیفی

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 41-54

10.22108/jas.2016.20504

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ زهیرمصطفی بلوردی


4. بررسی تأثیر جامعه پذیری سازمانی بر مسؤولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه)

دوره 24، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 71-96

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ گلمراد مرادی


5. بررسی عوامل مؤثر بر فاصله بین ازدواج و فرزندآوری (مطالعه موردی: زنان متأهل 49-20 ساله شهر اصفهان)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 111-125

حمید کشاورز؛ منصور حقیقتیان؛ خدیجه توسلی دینانی


6. عوامل اجتماعی مؤثر در شکل‌گیری تصویر بدن (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 53-66

منصور حقیقتیان؛ عادله کاوه زاده؛ محمود کیوان آرا


7. بررسی برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری (مورد مطالعه: سازمان‌های اداری شهر یزد)

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 125-142

منصور حقیقتیان؛ سمیه کریمی زاده؛ جواد نظری


9. هویت ملی و برخی عوامل مؤثر بر آن در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه اصفهان

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 71-82

منصور حقیقتیان؛ احمد غنضفری؛ پروانه تکه اکبر آبادی


10. بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر گرایش به ترویج کشاورزی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 81-106

نصراله پورافکاری؛ منصور حقیقتیان؛ سید رضا قطبی