موضوعات = دین
تعداد مقالات: 11
1. تحلیلی جامعه‌شناختی بر خرافه‌گرایی دینی در عصر مرشد شاهان صفوی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 139-156

10.22108/jas.2018.106045.1177

مهدی ستوده فر؛ ناصر جدیدی؛ آذر قلی زاده


3. گونه‌شناسی دینداری جوانان شهر اصفهان

دوره 25، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 17-39

علیرضا شجاعی زند؛ آرش حسن پور


4. بررسی رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شهر یاسوج)

دوره 25، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 1-16

سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ محمد حسین ابتکاری


5. بررسی وضعیت نوگرایی دینی در بین جوانان شهر یزد

دوره 25، شماره 3، بهار 1393، صفحه 181-196

حسن زاده دهقان؛ محمدهادی یاراحمدی؛ عصمت صالحی


7. بررسی رابطۀ هویت قومی و ملی با تأکید بر نقش دینداری: نمونه موردی دانش‏آموزان متوسطه شهر یاسوج

دوره 25، شماره 2، بهار 1393، صفحه 171-188

سید فخرالدین بهجتی اصل؛ آرمان حیدری؛ مجید موحد


10. بررسی وضعیت عرفی شدن دانشجویان و برخی عوامل مؤثّر بر آن (در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بوعلی سینا)

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 135-158

جواد افشار کهن؛ اسماعیل بلالی؛ محمدعلی سلیمان پور