موضوعات = سبک زندگی
تعداد مقالات: 22
1. فراتحلیل رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سبک زندگی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-20

10.22108/jas.2018.103957.1107

محسن نیازی؛ هادی افرا؛ اعظم نژادی؛ ایوب سخایی


3. دلالت‌های معنایی فراغت در میان شهروندان شهر اصفهان (یک پژوهش کیفی)

دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 139-154

10.22108/jas.2017.75230.0

یاسر رستگار؛ محمدتقی ایمان؛ مریم سروش؛ سعید ابراهیمی


4. تحلیل جامعه ‌شناختی وضعیّت شهروندی فرهنگی (مطالعه موردی: شهروندان تنکابن)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 179-216

10.22108/jas.2017.22635

احمد بخارایی؛ محمد حسن شربتیان؛ لیلا کبیری


7. تحلیل جامعه‌شناختی نهضت جنگل با تأکید بر ایدئولوژی آن

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 165-184

سید اسماعیل مسعودی؛ سید سعید زاهد زاهدانی


8. رابطه رهبری اخلاقی و مسؤولیت‌پذیری اجتماعی (مطالعه موردی کارکنان سایت اداری سنندج)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 213-222

حامد سیف پناهی؛ سید محمد موسوی جد؛ خلیل زندی؛ آرمان راستاد


9. بررسی رابطه فرهنگ رشته‌ای با انواع فرهنگ‌های دانشگاهی در دانشگاه تبریز

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-24

محمد عباس‌زاده؛ رجب رضایی فرهادآباد؛ فاروق امین مظفری


11. تبیین جامعه‌شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن در شهر شیراز

دوره 25، شماره 3، بهار 1393، صفحه 1-20

ندا مرحمتی؛ محمد تقی ایمان


14. اوقات فراغت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن: (مطالعه‌ی موردی افراد 64-15 ساله‌ی شهرستان جویبار)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 71-98

قربانعلی ابراهیمی؛ نادر رازقی؛ رقیه مسلمی پطرودی


17. بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی مردم بیرجند

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 111-134

حبیب احمدی؛ علی رضا اسلام


18. جامعه شناسی احساسات

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 35-64

علی ربانی خوراسگانی؛ مسعود کیانپور


19. بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی(با تأکید بر استان تهران)

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 119-146

جعفر هزار جریبی؛ پروانه آستین فشان


20. تعیین عوامل مؤثر در شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 105-118

حمید طاهر نشاط دوست؛ مهرداد کلانتری؛ حسینعلی مهرابی؛ حسن پالاهنگ؛ نرگس السادات نوری


21. رابطه بین تصور از بدن و فرآیند جهانی شدن

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-24

بیژن خواجه نوری؛ علی اصغر مقدس


22. تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر اصفهان

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 25-44

سید علی هاشمیان فر؛ محمد گنجی؛ محمد گنجی