دوره و شماره: دوره 20، شماره 1، بهار 1388 
2. تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر اصفهان

صفحه 25-44

سید علی هاشمیان فر؛ محمد گنجی؛ محمد گنجی


3. بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی

صفحه 45-70

علی اصغر مقدس؛ عبدالعلی لهسایی زاده؛ سید مجتبی تقوی نسب


4. تأثیر و نقش نگرش فرهنگی جامعه، نهاد خانواده و توسعه ارتباطات در گرایش زنان به

صفحه 71-82

فتانه نقوی؛ بهجت یزدخواستی؛ محمد جواد لیاقتدار؛ بهجت یزدخواستی؛ فاطمه سمیعی


6. تعیین عوامل مؤثر در شادکامی کارکنان شرکت فولاد مبارکه

صفحه 105-118

حمید طاهر نشاط دوست؛ مهرداد کلانتری؛ حسینعلی مهرابی؛ حسن پالاهنگ؛ نرگس السادات نوری