اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1998
تعداد پذیرش 489
تعداد عدم پذیرش 1240
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 771

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 489
تعداد مشاهده مقاله 718240
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 477059
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 50 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 57 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 1005 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 856 روز
درصد پذیرش 24 %