رسانه
1. مرور نظام‌مند مقالات علمی شبکه‌های اجتماعی؛ مورد مطالعه: اصفهان

احمد مهرشاد؛ علی ربانی خوراسگانی؛ عبدالحسین کلانتری؛ محمدمهدی ذوالفقار زاده

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 23-40

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.117032.1693

چکیده
  اثرگذاری روزافزون فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مجازی در حوزه‌های مختلف، ضرورت بررسی بیشتر و دقیق‌تر نهادهای علمی دربارۀ این حوزه را آشکار می‌کند. از زمینه‌های مطالعاتی، تمرکز بر تأثیرات شبکه‌های اجتماعی در بستر و بافت فرهنگی مشخص است. اصفهان از بافت‌های فرهنگی است که جایگاه ویژه‌ای در تحولات فرهنگی - اجتماعی کشور دارد. مقالۀ ...  بیشتر

فرهنگ
2. بدن‌بینی ؛ کاربست رویکرد گفتمان تاریخی رُوث وُداک در تحلیل مستند «دماغ به سبک ایرانی»

آرش حسن پور؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 49-70

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21432

چکیده
  در فرهنگ مصرفی کنونی مقولۀ بدن و بدن‌پنداری، رکن اساسی هویت شخصی شده است؛ درنتیجه در سال‌های اخیر انواع مختلفی از جراحی زیبایی در جامعۀ ایرانی متداول شده که بالاترین میزان مراجعات زیبایی، متعلق به جراحی بینی است. در این مقاله با تأکید بر اهمیت بدن و تمایل روزافزون به جراحی زیبایی بینی در جامعۀ ایرانی و اشاره به تحولات گفتمانی بدن ...  بیشتر

فرهنگ
3. مطالعه چگونگی نگرش دانشجویان به دین (مدلی بر اساس نظریه‌ زمینه‌ای GT) مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان

میلاد ناصری؛ فرزانه کاوه؛ علی ربانی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21162

چکیده
  چگونگی و میزان تأثیر دین در هر جامعه‌ای از یک‌سو به تعریف و نقش دین در زندگی افراد و از سوی دیگر به شرایط اجتماعی-فرهنگی آن جامعه بستگی دارد. در واقع می‌توان دین را هم امری فردی دانست که در باورهای افراد ریشه دوانیده و هم موضوعی اجتماعی قلمداد کرد که در هنجارها و ارزش‌های موجود در کنش‌های اجتماعی تبلور یافته است. لذا می‌توان استدلال ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. تحلیل تقابل گفتمانی اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

محمد میرزایی؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 45-68

چکیده
        علی ربانی خوراسگانی، دانشیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان، ایران   محمد میرزایی، دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه اصفهان، ایران *      نوشتار حاضر درصدد است تا تقابل گفتمان‌های اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی را در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بررسی کند. در این تحقیق از چارچوب نظری لاکلاو و موف ...  بیشتر

فرهنگ
5. بررسی تأثیر دین‌داری بر گرایش به رفتار انتخاباتی شهروندان اصفهانی با تأکید بر نظام مردم ‌ سالاری دینی

بهجت یزدخواستی؛ علی ربانی خوراسگانی؛ زهرا سادات کشاورز

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، ، صفحه 17-40

چکیده
          رفتار انتخاباتی مؤلف ه‏ا ‌ ی دوبعدی ناظر بر گرایش، مشارکت و تعاملات میان آن دو است. این پژوهش با هدف تعیین رابطه سطح دین‌داری با رفتار انتخاباتی در بین شهروندان اصفهانی صورت گرفته است. چارچوب نظری پژوهش بنا به تناسب موضوع، نظریه‌های ماکس وبر، آلکسی دو توکویل و مکاتب مربوط به این حوزه بررسی شد. روش تحقیق در ...  بیشتر

6. تحلیل نگرش محمدرضا شاه پهلوی به حکومت­گری، طبقات و جریان­های پرنفوذ اجتماعی (از 1332 تا 1355)

جمشید ترابی اقدم؛ ثریا معمار؛ ثریا معمار؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 41-58

چکیده
            مقاله حاضر درصدد تحلیل نگرش محمدرضا شاه پهلوی به حکومت‌گری، طبقات و جریان‌های پرنفوذ اجتماعی در دوره پس از کودتای 28 مرداد است. محدوده تاریخی تحقیق سال‌های 1332 تا پایان 1355ه.ش را در بر می‌گیرد. پیش فرض نظری طرح چنین موضوعی این است که نگرش شاه پیوندی دیالکتیکی با شرایط سیاسی و اجتماعی زمانه او داشته است . چارچوب نظری این پژوهش ...  بیشتر

فرهنگ
7. موانع اجتماعی تفکر در الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس نظریه‌پردازی داده محور از قرآن

علی ربانی خوراسگانی؛ علی نقی ایازی

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 81-96

چکیده
         روش‏شناسی علمی، نظامی از قواعد و روش‌‌هاست که پژوهش بر اساس آن استوار بوده، ادعای معرفت ارزیابی می‌شوند. نظریه زمینه‌ای [1] می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های پژوهش کیفی و مبتنی بر داده‌‌ها به تحلیل عالمانه‌ای در این زمینه دست یابد. این نوشتار با بهره‌گیری از پارادایم تفسیر اجتماعی و استقرا در آموزه‌های قرآن ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
8. مطالعه ‏ای پدیدارشناسانه درباره تجربه زیسته مدیران زن در اصفهان

فرشته قیصریه نجف آبادی؛ سعیده الهی دوست؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 19-41

چکیده
        علی ربانی خوراسگانی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان   سعیده الهی‏دوست، کارشناس ارشد مطالعات زنان- گرایش زن و خانواده دانشگاه اصفهان *   فرشته قیصریه نجف‌آبادی، کارشناس ارشد مطالعات زنان – گرایش زن و خانواده دانشگاه اصفهان     چکیده   اشتغال زنان پدیده‏ای است که در طی سال‏های اخیر توجه عده ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
9. بررسی کیفی شکاف نسلی ارزشی بین مادران و دختران در مشهد با تأکید بر ارزش‌های دینی

علی ربانی خوراسگانی؛ عاطفه محمدزاده یزد

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 65-88

چکیده
        هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی شکاف نسلی ارزشی بین مادران و دختران با تأکید بر ارزش‌های دینی در شهر مشهد است. جامعه‌آماری مادران و دختران در شهر مشهد را در بر می‌گیرد که بر اساس سرشماری سال 1385، 1203476 نفر بوده‌اند . از میان دختران جوان 18 تا 29 ساله و والدین‌ آنها 30 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. روش تحقیق، کیفی بوده، ...  بیشتر

فرهنگ
10. رویکرد نظریه زمینه ای روش نرم یا سخت؟

علی ربانی خوراسگانی؛ محمد عباس زاده؛ محمد عباس زاده

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 169-183

چکیده
  چکیدهمطابق با تغییرات اجتماعی پدید آمده در سطح جهانی، اندیشمندان علوم اجتماعی، نظریه های جدیدی را برای تبیین پدیدههای اجتماعی مطرح کرده اند. با عنایت به اینکه در تحقیقات اجتماعی، نظریه ها با روشهای تحقیق رابطه تنگاتنگی دارند،فلذا مطابق با نظریه های مطرح شده، روشهای تحقیق نیز دچار تغییرات عدیده ای شده اند. منظور نظر اینکه، همگام ...  بیشتر

فرهنگ
11. جامعه شناسی احساسات

علی ربانی خوراسگانی؛ مسعود کیانپور

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 35-64

چکیده
  چکیدهجامعه شناسی احساسات در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به عنوان یکی از حوزه های جامعه شناسی در آمریکامورد توجه قرار گرفت . در خلال مقطع زمانی مذکور شمار قابل توجهی مقاله و کتاب در این حوزه به چاپ رسید که در آنها بااحساسات به عنوان مقوله ای که قابل بررسی و تحلیل جامعه شناختی است برخورد شد . مقاله حاضر با بررسی چهار نظریه کلاسیکو ...  بیشتر