نویسنده = محمد عباس زاده
رابطۀ کنش ارتباطی و سرمایۀ اجتماعی با گرایش به دروغگویی در میان دانشجویان

دوره 33، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 63-82

10.22108/jas.2021.128014.2081

رقیه ولایتی؛ داود ابراهیم پور؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده


شهروندی بوم شناختی و هوش معنوی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز)

دوره 28، شماره 3، مهر 1396، صفحه 79-98

10.22108/jas.2017.21715

محمدباقر علیزاده اقدم؛ حسین بنی فاطمه؛ محمد عباس زاده؛ سعید سلطانی بهرام


عوامل زمینه‌ساز دیرخوابی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه تبریز

دوره 28، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-18

10.22108/jas.2017.21252

محمد عباس زاده؛ سکینه پیر یلقون آقاج؛ ارزو موسوی


تأثیر مداخله‌ای نگرش مسؤولانه زیست محیطی بر رابطه بین دلبستگی مکانی و رفتار مسؤولانه زیست محیطی

دوره 27، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 61-80

10.22108/jas.2016.20491

محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ لیلا علوی


بررسی رابطه فرهنگ رشته‌ای با انواع فرهنگ‌های دانشگاهی در دانشگاه تبریز

دوره 26، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-24

محمد عباس‌زاده؛ رجب رضایی فرهادآباد؛ فاروق امین مظفری


مطالعه جامعه‌شناختی تأثیر ارزش‏های غربی و رسانه‌های جمعی بر تصور بدنی مورد مطالعه: زنان بالاتر از 15 سال شهر تبریز

دوره 25، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 85-100

نیر محمد پور؛ رعنا پورمحمد؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده


مطالعه جامعه شناختی گرایش به زیبایی با عمل جراحی پلاستیک و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان و دختران 64-16 ساله شهر تبریز)

دوره 23، شماره 3، مهر 1391، صفحه 123-140

محمد عباس زاده؛ فرانک اقدسی علمداری؛ موسی سعادتی؛ مرتضی مبارک بخشایش


تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی

دوره 23، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 19-34

محمد عباس زاده؛ محمد عباس زاده


بررسی تحلیل عاملی تأییدی و همسانی درونی مقیاس ارتباط و پیوستگی با طبیعت در دانشجویان (مقیاسی در حوزه‌ی جامعه‌شناسی و روان‌شناسی محیط زیست)

دوره 22، شماره 4، دی 1390، صفحه 19-34

رحیم بدری گرگری؛ محمد عباس زاده؛ فاطمه نصیری؛ مریم حسینی اصل؛ فیروزه علیزاده اقدم


اعتماد به دستگاه‌های اجرایی و عوامل مؤثر بر آن

دوره 22، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 83-106

محمد عباس زاده؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ رضا اسلامی


بررسی جامعه شناختی گرایش به فرزندآوری و برخی عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: جوانان متاهل شهر تبریز)

دوره 21، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 83-104

صمد کلانتری؛ محمد عباس زاده؛ فاروق امین مظفر؛ ندا راکعی بناب


رویکرد نظریه زمینه ای روش نرم یا سخت؟

دوره 20، شماره 4، دی 1388، صفحه 169-183

علی ربانی خوراسگانی؛ محمد عباس زاده؛ محمد عباس زاده