فرهنگ
1. تبیین جامعه‌‌شناختی فرهنگ مالیاتی بر مبنای واکاوی نظام معنایی مؤدیان مالیاتی در شهر اصفهان: رویکردی ترکیبی

محمد حیدری؛ وحید قاسمی؛ محسن رنانی؛ محمد تقی ایمان

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.110523.1373

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه‌شناختی فرهنگ مالیاتی مؤدیان ازطریق واکاوی نظام معنایی آنها دربارۀ پدیدۀ مالیات انجام شده است. روش پژوهش از نوع ترکیبی و راهبرد اکتشافی - متوالی است. در مرحلۀ کیفی پژوهش از روش نظریۀ زمینه‌‌ای (رویکرد سیستماتیک) و در مرحلۀ کمی از روش پیمایش استفاده شد. جامعۀ مطالعه‌شده، مؤدیان مالیاتی شهر اصفهان است. ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر ازخودبیگانگی اجتماعی در مسئولیت اجتماعی موردمطالعه: کارکنان شرکت نفت کرمانشاه

محمدتقی ایمان؛ علی مرادی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 123-152

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21713

چکیده
  هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ازخودبیگانگی اجتماعی در مسئولیت اجتماعی کارکنان شرکت نفت کرمانشاه است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی و ابزار پرسشنامۀ محقق‌ساخته انجام شد. جامعۀ آماری، کارکنان شرکت توزیع و پخش فراورده‌های نفتی، پالایشگاه و خط لولۀ کرمانشاه هستند. تعداد نمونۀ مدّنظر 400 نفر بود که با جدول لین و استفاده ...  بیشتر

فرهنگ
3. تبیین جامعه‌شناختی گرایش جوانان به سبک زندگی مدرن در شهر شیراز

ندا مرحمتی؛ محمد تقی ایمان

دوره 25، شماره 3 ، بهار 1393، ، صفحه 1-20

چکیده
    به علت روند سریع تحولات اجتماعی در نیمه دوم قرن بیستم و پس از آن در آغاز هزاره جدید، ماهیت موجودیت­های اجتماعی به شدت سیال و متحول شده است. در نتیجه جامعه به مفاهیمی جدید برای تحلیل جامعه نیازمند است و مفهوم "سبک زندگی" چنین خصایصی را داراست. مفهوم سبک زندگی را می‏توان در ارتباط با مدرنیته بررسی کرد. مدرنیته با امکانات خود از طریق ...  بیشتر

فرهنگ
4. نقش معیارهای اخلاقی در جامعه ‏شناسی کاربردی

محمد تقی ایمان؛ اسنفدیار غفاری نسب

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 85-102

چکیده
        اسفندیار غفاری‏نسب، استادیار بخش جامعه‏شناسی دانشگاه شیراز *   محمدتقی ایمان، استاد بخش جامعه‏شناسی دانشگاه شیراز     چکیده   در این مقاله به بررسی نقش و اهمیت معیارهای اخلاقی در جامعه‏شناسی کاربردی پرداخته می‏شود. اخلاق کاربردی به بحث در باره نحوه به کارگیری نظریه‏های اخلاقی هنجاری در امور گوناگون ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
5. بررسی تأثیر بهزیستی روانی بر رضایتمندی زناشویی زنان: مورد مطالعه زنان متأهل نجف آباد و فولادشهر

محمد تقی ایمان؛ زهرا یادعلی جمالویی

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 1-24

چکیده
  مسأله اساسی این پژوهش، بررسی رابطه بهزیستی روانی و رضایتمندی زناشویی در بین زنان متأهل دو شهر نجف‌آباد و فولادشهر است. این مطالعه مقطعی بر روی ۷۵۷ نفر زن متأهل (۳۸۱ نفر ساکن نجف آباد و ۳۷۶ نفر ساکن فولادشهر) این دو شهر در استان اصفهان که حداقل ۳ سال از مدت ازدواجشان می‌گذشت، انجام شده است. یافته‌ها نشان داد که بین سن و طول مدت ازدواج ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
6. ساختار شناختی کنشگران اجتماعی سامانه‌ی اطلاعات اقلیمی: کاربرد رویکرد نقشه‌ی علّی

مریم شریف زاده؛ غلامحسین زمانی؛ محمد تقی ایمان؛ عزت اله کرمی

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 153-177

چکیده
  دسترسی توأمان به پایداری، سودآوری، بهره­وری، و توسعه در بخش کشاورزی، ثمره‌ی تلفیق و کاربست منطقی اطلاعات مقتضی در بستر کنش­های جاری در سامانه‌ی (نظام) اطلاعات اقلیمی کشاورزی است، اما پرسش اساسی آن است که این سامانه تا چه میزان فضای لازم برای توسعه‌ی کشاورزی را فراهم ساخته است. لذا هدف این پژوهش، بررسی ساختار شناختی کنشگران اجتماعی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
7. بررسی و تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز

محمد تقی ایمان؛ وجیهه جلائیان بخشنده

دوره 21، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 19-42

چکیده
   این مقاله  به بررسی و تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان 29-18 ساله شهر شیراز می پردازد. رشد مسئولیت اجتماعی و التزام به آن موضوعی است که بیشتر از مقوله های شناختی مورد توجه قرار گرفته است و ضرورت آن حتی در جوامع غربی و صنعتی پس از یک دوره رکود آشکار شده است( فتحی آذر،1373: 180). مسئولیت اجتماعی بخشی از مساله ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
8. بررسی رابطه بین راهبردهای فرهنگ پذیری و سلامت روانی در میان مهاجران:

محمد تقی ایمان؛ گلمراد مرادی

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1388، ، صفحه 147-170

چکیده
  چکیدههدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین استراتژیهای فرهنگ پذیری و سلامت روانی مهاجران شهر کرمانشاه می باشد.امروزه بخش قابل توجهی از مردم برای بهتر شدن وضعیت خود و فرزندانشان معمولا از زادگاه خود به مناطقی مهاجرتمی کنند که امکان پیشرفت برای آنان مناسبتر باشد، مجبور به مهاجرت از زادگاه خود به مناطق دیگر می شوند، در بسیاریموارد این ...  بیشتر