رسانه
1. بازنمایی فرهنگ سیاسی در شعر کردی: تحلیل محتوای اشعار هژار و هیمن

امید قادرزاده؛ خالد میارغنج

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 33-52

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21254

چکیده
  این مقاله با هدف نحوۀ بازنمایی فرهنگ سیاسی در اشعار کردی، اشعار عبدالرحمن شرفکندی (متخلص به هژار) و سید محمدامین شیخ الاسلامی موکری (متخلص به هیمن) را بررسی می‌کند. معیارهای اصلی انتخاب شاعران، مقبولیت اجتماعی و فرهنگی و جایگاه نخبگی بوده است. دوران حیات دو شاعر (1369-1300) دورۀ تجربۀ ظهور و توسعۀ مدرنیزاسیون و  ناسیونالیسم در کردستان ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. تحلیل تجربه ‌ های زنان سنندجی از فالگیری (مطالعه کیفی دلایل و پیامدهای فالگیری)

فاطمه غلامی؛ امید قادرزاده

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، ، صفحه 107-124

چکیده
        مقاله حاضر به روش کیفی و به قصد راه بُردن به دلایل روی آوردن زنان به فالگیری، دلالت­ها و پیامدهای فالگیری در زندگی فردی و خانوادگی زنان صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق به کمک تکنیک مشاهده و مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته گردآوری و برای عملیات میدانی تحقیق و تحلیل داده­ها نیز روش نظریه مبنایی استفاده شده است. با کمک روش ...  بیشتر

فرهنگ
3. مطالعه کیفی سنخ‏شناسی سبک‌های زندگی: مطالعه‌ جوانان شهر مهاباد

سید فهیم ایراندوست؛ امید قادرزاده

دوره 25، شماره 3 ، بهار 1393، ، صفحه 135-161

چکیده
      شهر مهاباد از نظر تراکم نشانگان فرهنگ قومی، شیوه‌های مصرف و سبک­های زندگی همواره مورد توجه دیگر شهرهای کُردنشین و حتی غیر کُردنشین بوده است. تغییر و دگرگونی‌های ناشی از توسعه، موقعیت خاص جغرافیایی این شهر و وجود امکانات مناسب در مقایسه با دیگر شهرهای کُردنشین، باعث مهاجرت فراوان مردم از شهرها و روستاهای اطراف به این شهر ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. مطالعه کیفی تأثیرات بازارچه های مرزی بر تداوم پدیده قاچاق

امید قادرزاده؛ احمد محمدپور؛ امید قادری

دوره 24، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 175-194

چکیده
  نوشتار حاضر بر اساس روش­شناسی کیفی و با روش مردم­نگاری، به بررسی درک و تفسیر مردم منطقه­ مرزی مریوان از تأثیرات بازارچه­های مرزی بر پدیده­ قاچاق انجام گرفته است. چارچوب مفهومی تحقیق به مثابه لنزی نظری، ترکیبی از رویکردهای انتقادی، کارکردی، و سازه­گرایی است. یافته­های تحقیق با تکنیک­های مصاحبه‏ عمیق، مشاهده مشارکتی ...  بیشتر