خانواده و جنسیت
1. تأثیر عوامل فرد ی ـ محیطی بر پایبندی به شیوه‏ های ازدواج ( مطالعه موردی: دانشجویان روستایی ـ شهری دانشگاه‏ های سنندج )

ابوبکر شریعت پناه؛ مهدی علیزاده؛ جلیل کریمی؛ احمد محمدپور

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 159-174

چکیده
        احمد محمدپور، استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه واندربیلت *   جلیل کریمی، استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه   مهدی علیزاده، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان   ابوبکر شریعت‏پناه، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان     چکیده   این مطالعه با هدف بررسی نگرش نسبت به پایبندی ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
2. جهت‌گیری‌های عاطفی افرادِ دو نسل نسبت به والدین و تعیین کننده‌های آن در شهر سبزوار

حسین قدرتی؛ حسین افراسیابی؛ احمد محمدپور؛ علی یار احمدی

دوره 24، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 97-114

چکیده
  مقاله‌ حاضر به بررسی جهت‌گیری عاطفی افراد دو نسل 18-35 سال و 36-55 سال، نسبت به والدین آنها، در شهر سبزوار می‌پردازد. پرسش‌های اصلی این پژوهش، این است که آیا جهت‌گیری عاطفی نسبت به والدین در طول دو نسل تغییر یافته است و به طور کلی، چه عواملی تبیین کننده  این جهت‌گیری بوده‌اند؟ روش مورد استفاده، روش پیمایشی است و بدین منظور نمونه‌ای ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. مطالعه کیفی تأثیرات بازارچه های مرزی بر تداوم پدیده قاچاق

امید قادرزاده؛ احمد محمدپور؛ امید قادری

دوره 24، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 175-194

چکیده
  نوشتار حاضر بر اساس روش­شناسی کیفی و با روش مردم­نگاری، به بررسی درک و تفسیر مردم منطقه­ مرزی مریوان از تأثیرات بازارچه­های مرزی بر پدیده­ قاچاق انجام گرفته است. چارچوب مفهومی تحقیق به مثابه لنزی نظری، ترکیبی از رویکردهای انتقادی، کارکردی، و سازه­گرایی است. یافته­های تحقیق با تکنیک­های مصاحبه‏ عمیق، مشاهده مشارکتی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. سرمایه‏ اجتماعی و نقش آن در فعالیتهای اقتصادی با نگاهی به استان همدان

اسدا... نقدی؛ احمد محمدپور؛ علی سوری

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 177-194

چکیده
     تجربه توسعه در کشورهای پیش‏گام نشان‏گر تأثیر متغیر مهمی به‏نام سرمایه‏ی اجتماعی است که به تازگی وارد ادبیات علوم‏اجتماعی و به‏ویژه جامعه‏شناسی و اقتصاد ‌شده و در کنار سرمایه‌های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت سرمایه‏ی اجتماعی و اثرات آن بر فعالیت‏های اقتصادی است. ...  بیشتر

5. روش های تحقیق ترکیبی به عنوان سومین جنبش روش شناختی: مبانی نظری و اصول عملی

احمد محمدپور؛ رسول صادقی؛ مهدی رضایی

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 77-100

چکیده
  تحقیق با روش‫های ترکیبی، متأخرترین جهت‫گیری روش‫شناختی در علوم اجتماعی‎ـ رفتاری معاصر است، که به دنبال دوره‫ای نسبتاً طولانی از مناقشه‏های بین دو رویکرد پارادایمی کمّی‫گرا و کیفی‫گرا، ظهور پیدا کرده است. این نوع تحقیق که از نظر فلسفی مبتنی بر رویکرد پراگماتیسم است، با تاکید بر همگرایی پارادایمی و اجتناب از موضع‫گیری‫های ...  بیشتر