مسائل اجتماعی ایران
1. دموکراسی و آموزش: آزمون دیدگاه‌های رقیب مطالعۀ تطبیقی داده‌های بینکشوری در دورۀ زمانی 1970 تا 2018

حسین احمدی؛ رضا همتی

دوره 32، شماره 2 ، تابستان 1400، ، صفحه 71-90

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.120403.1846

چکیده
  پژوهشگران از مدت‌ها پیش به ارتباط بین نوع رژیم سیاسی و نظام آموزشی توجه کرده‌اند. در این زمینه دست‌کم چهار دیدگاه رقیب مطرح ‌است: آموزش به‌عنوان پیش‌شرط دموکراسی، خدمات آموزشی در دولت‌های دموکراتیک، ارتباط بازتولیدی و ارتباط کاذب ناشی از زیربنای اقتصادی بین آموزش و دموکراسی. هدف مقالۀ حاضر آزمون هر یک از این دیدگاه‌ها با استفاده ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. آموزش عالی و توسعۀ اقتصادی: مطالعۀ تطبیقی کشورهای منتخب جهان

رضا همتی؛ وحید قاسمی؛ ابراهیم منصوری نژاد

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 75-96

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.118685.1766

چکیده
  تأثیر آموزش عالی بر توسعه موضوعی انکارناپذیر است؛ اما به‌ نظر می‌رسد صرف افزایش لجام‌گسیخته و بدون برنامۀ مؤسسات آموزش عالی و تعداد دانشجویان، زمینه‌‎ساز دست‌یابی به توسعه نیست. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین شاخص‌های کمی (کمیت آموزش کمی) و کیفی (کارآیی و برابری) آموزش عالی با توسعۀ اقتصادی میان 78 کشور منتخب جهان است. پشتوانۀ ...  بیشتر

3. هویت بیماری در رویارویی با شبکه‎‌های جدید اطلاعاتی: بررسی موردی زنان مبتلا به سرطان سینه

عادله فیضی؛ رضا همتی؛ مهستی علیزاده

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 17-36

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.118061.1737

چکیده
  برای زنان مبتلا به سرطان سینه دنیای مجازی به مکانی تبدیل شده است که در آن با تعامل و گفتگو هویت جدید خود را کشف می‌کنند؛ بنابراین، این پژوهش میان زنان مبتلا به سرطان سینه در بیمارستان‌های شهید قاضی و بین‌المللی تبریز به‌صورت کیفی و بر پایۀ راهبرد نظریۀ زمینه‌ای با گروه نمونۀ 20 نفر انجام شده است. هدف، بررسی این مسئله است که زنان مبتلا ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. احساس شادمانی و عوامل دانشگاهی مؤثر بر آن (مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان)

رضا همتی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.109650.1313

چکیده
  شادمانی از مؤلفه‌های اصلی کیفیت زندگی همۀ گروه‌های سنی به‌ویژه دانشجویان است. زندگی دانشجویی آکنده از استرس‌ها و فشارهای روانی مختلف است. در صورتی که دانشگاه‌ها محیط‌هایی پویا، سرزنده و بانشاط باشند، دانشجویان بر فشارهای ناشی از تحصیل و زندگی دانشگاهی پیروز می‌شوند؛ در غیر این صورت این استرس‌ها هم بر فرایند یادگیری و موفقیت ...  بیشتر

فرهنگ
5. هویت دینی در جامعه ایرانی: مرور نظام‌مند مطالعات انجام شده (1380-1392)

علی قنبری برزیان؛ رضا همتی

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 117-138

چکیده
            هویت دینی یکی از مهم‏ترین ابعاد هویت بوده که نقش تعیین کننده‏ای در هویت یابی افراد ایفا می‏کند و تقویت این بعد از هویت می‏تواند موجبات قوام سایر ابعاد و چالش در این حوزه می‏تواند زمینه‏ساز بحران در سایر ابعاد هویت شود. این ادعا مخصوصاً در جوامعی که دین رکن اساسی آن جامعه را تشکیل می‏دهد موضوعیت بیشتری ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
6. تحلیل جامعه ‏شناختی گرایش به جابه‏ جایی سکونتی در بافت قدیم خمینی ‏شهر

اکرم بیات؛ فاطمه تقی پور؛ رضا همتی

دوره 25، شماره 3 ، بهار 1393، ، صفحه 21-42

چکیده
    جابه‏جایی‏ها به مثابه پارادایم معاصر در علوم اجتماعی، ناظر به بررسی جابه‏جایی افراد، ایده‏ها و اشیا و همچنین دلالت‏های اجتماعی گسترده‏تر این جابه‏جایی‏هاست. جابه‏جایی‏های سکونتی درون شهری به مثابه یکی از انواع بسیار متداول جابه‏جایی، عامل مهمی در ایجاد تغییرات اساسی در حوزه‏های مختلف شهری است. تغییر محل ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
7. تحلیل تطبیقی- کیفی تضاد سیاسی خشونت‏ آمیز در سطح کلان

رسول عباسی؛ رضا همتی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 89-110

چکیده
  در این مقاله با اتخاذ رویکرد تطبیقی- کیفی مورد محور، به تضاد سیاسی خشونت‏آمیز در سطح کلان پرداخته شده است. به طور کلی، نوشته حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که چرا در برخی از کشورها تضاد کم است و اگر هست، چگونه تنظیم و مدیریت می‏شود؟ اما کشورهای دیگر با تضادهای مختلفی مواجه بوده، پیامدهای خشونت بار آن را تجربه می‏کنند؟ چارچوب نظری ...  بیشتر