خانواده و جنسیت
1. عوامل مؤثر بر تضاد نقش‌های زنان و رابطه آن با تعارضات خانوادگی در شهر همدان

اسماعیل بلالی؛ زهره بختیاری سفر؛ اکرم محمدی؛ حسین محققی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 117-132

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21165

چکیده
  با وجود افزایش سطح تحصیلات و توانمندی‌های زنان در عرصه‌های شغلی و اجتماعی، نقش‏های سنتی آنان (به ویژه خانه‌داری و بچه‌داری) همچنان بر دوش آنان سنگینی می‌کند. حاصل انجام کلیه وظایف مربوط به نقش‌های مدرن و سنتی، برای زنان شاغل، می‏تواند تنش‌های ارتباطی و مشاجرات خانوادگی باشد. در این تحقیق که بر روی زنان 25-50 ساله در سطح شهر همدان ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. تأثیر عوامل سازمانی بر سطح اخلاق کار در میان کارکنان ادارات دولتی (مورد شهرستان خوانسار)

مهرانگیز محمدخانی؛ اسماعیل بلالی؛ اکرم محمدی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 143-164

چکیده
         اخلاق کار در ادارات دولتی کشور ضعف محسوسی دارد. بر این ضعف اخلاق کار، متغیرهای بی‌شماری دخیلند. برخی صاحبنظران با تأکید بر سطوح کلان، بر متغیرهای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انگشت می‏گذارند و برخی دیگر ضمن توجه بر سطوح میانی و خرد، متغیرهای میانی و خرد مؤثر بر اخلاق کار را برجسته می‏نمایند. این مطالعه از ...  بیشتر