مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیل محتوای مقایسه‌ای تصاویر کتاب‌های درسی ایران و سوریه با تأکید بر نابرابری نقش‌های جنسیتی

رضا علی نوروزی؛ وحید قاسمی؛ رعنا محمدتقی نژاد

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 17-38

چکیده
    دانش‌آموزان هر کشوری، نسل آینده­ آن کشور را رقم می­زنند. از این­رو، هر کشوری می­تواند از راه‌های گوناگون، برنامه­ها و تصمیم­گیری­های خود را برای دانش‌آموزان منتشر کند (رمزگذاری)؛ یعنی پیام­هایی که از طریق متون درسی، مصوّبه­های آموزشی و تصاویر کتاب­های درسی به دانش‌آموزان منتقل می­شود، می­تواند از سوی دانش­آموزان ...  بیشتر