رسانه
1. بررسی رابطه فضای مجازی با مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان

مجید ملکان؛ محمود رهبر قاضی؛ حوا ابراهیمی‌پور؛ حسین هرسیج

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 211-226

چکیده
         این مقاله، به رابطه بین استفاده فضای مجازی (اینترنت) و گرایش به مشارکت در سیاست در میان دانشجویان می‏پردازد. بعضی، رسانه­های جدید را به عنوان عوامل تسهیل مردم‌سالاری و عده ­ ای دیگر آنها را به منزله‌ ابزار سرکوب تصور کرده‌اند، اما به نظر می ­ رسد بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی رسانه‏های ارتباط جمعی ...  بیشتر

فرهنگ
2. بررسی تاثیرات مصرف رسانه ای بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان

حسین هرسیج؛ رضا محموداوغلی؛ امید عیسی نژاد؛ محمودرضا رهبرقاضی

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 75-92

چکیده
            هدف از نگارش این مقاله، بررسی رابطه میان تاثیرات مصرف رسانه ای بر روی هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان است. دانشجویان به لحاظ کاربرد ابزار رسانه‌ای در معرض تغییرات هویتی وسیعتری هستند که رفتار، کردار، طرز پوشش، مدگرایی و نوگرایی آنان، این تغیرات هویتی را نشان می دهد. درک بهتر تاثیر رسانه های ...  بیشتر