دوره 33 (1401)
دوره 32 (1400)
دوره 31 (1399)
دوره 30 (1398)
دوره 29 (1397)
دوره 28 (1396)
دوره 27 (1395)
دوره 26 (1394)
دوره 25 (1393)
دوره 24 (1392)
دوره 23 (1391)
دوره 22 (1390)
دوره 21 (1389)
دوره 20 (1388)
مسائل اجتماعی ایران
تحلیل تطبیقی - تاریخی تجربۀ شکست پروژۀ نوسازی در ایران دورۀ پهلوی اول (مقایسه با ترکیه در دورۀ آتاترک با کاربست فن جبر بولی)

آرش حسن پور؛ وحید حسن پور؛ مجید کافی

دوره 30، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 63-90

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.109331.1298

چکیده
  موضوع اصلی این مقاله، بررسی دلایل و عوامل شکست پروژة نوسازی در ایران دورة پهلوی است. هدف، مقایسة نوسازی اجتماعی به معنی گسست از جامعة سنتی و ایجاد جامعه‏ای متفاوت بر پایة فناوری پیشرفته و حاکمیت علم ابزاری، نگرشی عقلانی به زندگی و برخورداری از رهیافتی غیردینی در روابط اجتماعی در جامعة ایران پیش از انقلاب و ترکیه در همان دوره است. ...  بیشتر

فرهنگ
بدن‌بینی ؛ کاربست رویکرد گفتمان تاریخی رُوث وُداک در تحلیل مستند «دماغ به سبک ایرانی»

آرش حسن پور؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 28، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 49-70

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21432

چکیده
  در فرهنگ مصرفی کنونی مقولۀ بدن و بدن‌پنداری، رکن اساسی هویت شخصی شده است؛ درنتیجه در سال‌های اخیر انواع مختلفی از جراحی زیبایی در جامعۀ ایرانی متداول شده که بالاترین میزان مراجعات زیبایی، متعلق به جراحی بینی است. در این مقاله با تأکید بر اهمیت بدن و تمایل روزافزون به جراحی زیبایی بینی در جامعۀ ایرانی و اشاره به تحولات گفتمانی بدن ...  بیشتر

فرهنگ
گونه‌شناسی دینداری جوانان شهر اصفهان

علیرضا شجاعی زند؛ آرش حسن پور

دوره 25، شماره 4 ، آبان 1393، ، صفحه 17-39

چکیده
             مسأله این پژوهش، تنوع و تکثری است که در مقوله دینداری در زمانه کنونی حادث شده است. این مطالعه با پذیرفتن این پیش‌فرض که دینداری به مثابه امری متنوع، متکثّر و متلوّن، خارج از دوگانه‌ دیندار یا بی‌دین بودن افراد است، به گونه‌شناسی دینداری جوانان شهر اصفهان پرداخته است. بدین منظور، با استفاده از روش ترکیبی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
کشاکش رشته‌ها در میدان دانشگاهی (مقایسه‌ سرمایه‌ فرهنگی رشته‌های چهارگانه‌ دانشگاه دولتی اصفهان)

مهدی ژیانپور؛ آرش حسن‌پور؛ علی‌رضا نیلی

دوره 24، شماره 3 ، مرداد 1392، ، صفحه 213-232

چکیده
  میدان دانشگاهی در دهه‌ اخیر، دچار تغییرات ساختاری و سلسله ‌مراتبی شده است. یکی از این تغییرات، موجودیت، استقلال، کسب پرستیژ رشته‌ای و هویت‌یابی رشته‌هایی، مانند جامعه‌شناسی به واسطه تمرکز حول سرمایه‌های جدیدی، همچون سرمایه ‌فرهنگی است. در این مطالعه سعی شده است با تکیه بر نظریه‌ فرهنگی پی‌یر بوردیو و بحث او در کتاب انسان‌ ...  بیشتر