1. بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در شکل‌گیری الگوی ارتباطی بیمار بیماران مبتلا به سرطان، مغز و اعصاب و قلب و عروق در بیمارستان‌های شهر رشت

سمیه محسن زاده گل افزانی؛ نادر افقی؛ ابراهیم مسعود نیا

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 37-64

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.115790.1644

چکیده
  تاکنون پژوهش‌های فراوانی موضوع رابطۀ پزشک – بیمار و اثر آن بر رضایت بیماران از درمان و کمک به بهبود بیماران را بررسی کرده‌اند؛ اما به رابطۀ سرمایۀ اجتماعی، به‌منزلۀ متغیر مهم اجتماعی، با نوع رابطۀ بیماران با پزشکان توجه چندانی نشده است. به همین منظور در این پژوهش‌ این رابطه با استفاده از روش پیمایش از نوع توصیفی – مقطعی بررسی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. تبیین جامعه‌شناختی زمینه‌های اجتماعی پرورش و گریز نخبگان در شهر بندرعباس

نادر افقی؛ حمید عباداللهی؛ سمیره علی پور

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 17-42

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20489

چکیده
  نخبگان رکن اساسی توسعه هر جامعه‌ای هستند که بدون آن‌ها مسیر توسعه هرگز هموار نخواهد شد. مسأله‏ای که جامعه ما را مورد تهدید می‌کند، مهاجرت نخبگان است. بر این اساس ضروری است که به منظور نگهداشت نخبگان و استفاده مناسب از ظرفیت‏های علمی آنان در جهت توسعه، زیرساخت‏ها و شرایط لازم برای پرورش و بالندگی شناسایی شود. پژوهش حاضر در ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. بررسی نقش آموزشگاههای آزاد سازمان آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رشت بر توسعه

نادر افقی؛ عباس صادقی

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 157-176

چکیده
  چکیدههدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش آموزشگاههای آزاد شهر رشت در مورد تأثیر این نوع آموزشها بر توسعهتوانائیهای فردی، فرهنگی، مناسبات اجتماعی و اقتصادی بوده است. برای دستیابی به هدف فوق در چهار شاخص کلانتوسعه، فردی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ١٢ شاخص خرد به ترتیب و تفکیک زیر مطرح گردید:الف‐ توسعهتوانائیهای فردی (افزایش اعتماد ...  بیشتر