1. مطالعۀ اخلاق کار و ارتباط آن با منبع کنترل بین کارکنان ایرانی و ایتالیایی

سیروس احمدی

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 41-54

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.119210.1787

چکیده
  اگرچه پژوهش‌های جالب‌توجهی در زمینۀ اخلاق کار در ایران انجام شده‌اند، به‌ندرت این موضوع به‌صورت بین‌فرهنگی بررسی شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش کرده است اخلاق کار را در ایران (به‌منزلۀ کشوری اسلامی، در حال توسعه و با فرهنگ جمع‌گرایانه) با ایتالیا (به‌منزلۀ کشوری کاتولیک، توسعه‎‌یافته و با فرهنگ فردگرایانه) مقایسه و ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی در عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی و صنعتی شهرستان بویر احمد

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ جعفر رستمی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 31-52

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21704

چکیده
  تعاونی­های کشاورزی و صنعتی در تحقق برنامه­های توسعۀ کشور، نقش مهمی ایفا می­کنند و باعث رشد و بالندگی قطب تولیدی بخش کشاورزی و صنعتی و شکوفاشدن استعدادهای بالقوۀ این بخش در کشور می­شوند. نقش در خور توجه سرمایۀ اجتماعی و حضور آن در زندگی کنش­گران اجتماعی، که عامل مؤثری در تولید، کاهندۀ هزینه و تسهیل­گر تعاملات اجتماعی است، ...  بیشتر

فرهنگ
3. بررسی رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شهر یاسوج)

سیروس احمدی؛ اصغر میرفردی؛ محمد حسین ابتکاری

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
             دین و آموزه­های آن می­تواند با ایجاد باورها و ارزش­های مشترک میان پیروان خود، موجبات شکل‌گیری، استحکام و دوام سرمایه اجتماعی را فراهم آورد، امّا این مفهوم کمتر مورد توجّه محققان رشته­های مختلف قرار گرفته است. بر این اساس، این پژوهش با هدف میزان تأثیر هویت دینی بر سرمایه اجتماعی در بین شهروندان شهر ...  بیشتر

4. بررسی تفاوت عوامل اقتصادی، رقابت سیاسی و مداخله بیگانگان در انتخابات ریاست جمهوری 1376 و 1388

سعیده انفعالی؛ سیروس احمدی؛ سیروس احمدی؛ علیرضا سمیعی اصفهانی

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 169-182

چکیده
              علی‏رغم برگزاری بیش از 30 انتخابات ملی در ایران در دوره پس از انقلاب اسلامی، انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در سال 1388 بحث برانگیز گردید و در نتیجه آن مسائل و مشکلات متعددی پدید آمد، اما این امر کمتر مورد بحث و بررسی علمی قرار گرفته است. با توجه به شباهت‌های گسترده انتخابات سال 1388 با انتخابات ریاست جمهوری سال، 1376 پژوهش حاضر ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
5. بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشی و عوامل اجتماعی - روانی مؤثر بر آن

سعید کارگر؛ سیروس احمدی؛ سیروس احمدی

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 189-210

چکیده
           توجه به سلامتی زنان به علت این که آنان نیمی از جمعیت هستند، سهم بزرگی از نیروی کار را تشکیل می‏دهند و رسالت مهم فرزندآوری را بر عهده دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. ورزش، یک سازو کار اساسی است که می‏تواند به این نیاز پاسخ دهد، اما به عنوان یک قاعده جهانی، مشارکت زنان در فعالیت‏های ورزشی محدود است. در ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
6. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به وندالیسم(خرابکاری) در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر یاسوج

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ زهرا نیکخواه

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 185-206

چکیده
      وندالیسم، پدیده ای ملموس و در عین حال، واقعیتی تلخ و گریزناپذیر است که به عنوان یکی از نمودهای زندگی اجتماعی در جامعه مدرن و ماشینی حضور دارد. وندالیسم از نظر جامعه‌شناختی به مفهوم داشتن نوعی روحیه بیمارگونه به کار رفته است که بیان‌کننده تخریب اموال و تأسیسات عمومی است. پژوهش حاضر به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به ...  بیشتر

فرهنگ
7. بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی موثر بر آن

سیروس احمدی

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 21-40

چکیده
            پژوهش حاضر به بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین کارکنان بزرگترین سازمان خصوصی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته است. روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی است. جامعه‌ آماری تمام کارمندان دانشگاه‌های آزاد منطقه یک هستند که از میان آنها 481 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
8. تفاوتهای جنسیتی در رفتارهای نوعدوستانه

سیروس احمدی

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 23-36

چکیده
   چکیدهبه دلیل اهمیت والای نوعدوستی در روابط اجتماعی و کارکردهای مثبت آن بر نظام اجتماعی, تحقیقات گسترده ای در این حوزهصورت گرفته است . برخی از این پژوهش ها به بررسی ارتباط جنسیت و نوعدوستی پرداخته اند . فرض عمومی و پذیرفته شده ایناست که رفتار نوعدوستانه مردان و زنان با یکدیگر متفاوت است و این تفاوت اساسا ناشی از نقش های جنسیتی است ...  بیشتر