مسائل اجتماعی ایران
1. رابطۀ بین میزان اخلاق محیط زیستی و سرمایۀ اجتماعی با فرهنگ محیط زیستی مورد مطالعه: شهر کرمان

جمیله اسفندیارپور؛ علی مرادی؛ اسماعیل جهانبخش

دوره 30، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 127-150

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.116579.1675

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطۀ بین میزان اخلاق محیط زیستی و سرمایۀ اجتماعی با فرهنگ محیط زیستی با تأکید بر شهر کرمان برای دو مقطع زمانی ده سال پیش و در حال حاضر است که با روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسش‌نامه انجام شده است. جامعۀ آماری شامل افراد بالای ۱۶سال ساکن در مناطق چهارگانۀ شهر کرمان است که براساس آمار سال 1395 معادل ۶۳۴۱۳۲ ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر ازخودبیگانگی اجتماعی در مسئولیت اجتماعی موردمطالعه: کارکنان شرکت نفت کرمانشاه

محمدتقی ایمان؛ علی مرادی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 123-152

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21713

چکیده
  هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ازخودبیگانگی اجتماعی در مسئولیت اجتماعی کارکنان شرکت نفت کرمانشاه است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی و ابزار پرسشنامۀ محقق‌ساخته انجام شد. جامعۀ آماری، کارکنان شرکت توزیع و پخش فراورده‌های نفتی، پالایشگاه و خط لولۀ کرمانشاه هستند. تعداد نمونۀ مدّنظر 400 نفر بود که با جدول لین و استفاده ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. بررسی رابطۀ بین محرومیت نسبی و هراس اجتماعی با استرس‌های فرهنگ‌پذیری مهاجران واردشده به شهر طبس

داریوش بوستانی؛ علی مرادی؛ محمدرضا همتی ‌فر

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 113-130

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21251

چکیده
  امروزه مسائلی مانند شکست در تحصیلات، استرس‏های اجتماعی، احساس ناامنی و حوادث منفی زندگی از جمله جدایی از والدین، ازدست‌دادن کار و یا محرومیت نسبی و هراس اجتماعی از عوامل اجتماعی هستند که بر استرس‏های فرهنگ‌پذیری در میان مهاجران واردشده به محیط‌های فرهنگی جدید تأثیر زیادی می‏گذارند. هدف این مقاله بررسی رابطۀ بین محرومیت نسبی ...  بیشتر

فرهنگ
4. عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با مسؤولیت‏پذیری جوانان شاهد و ایثارگر استان کرمانشاه

محسن صفاریان؛ علی مرادی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 135-146

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20499

چکیده
  پیروی از قواعد اجتماعی و تطابق با انتظارات نقش اجتماعی برای سازگاری اجتماعی چه در گروه‏های همسالان و چه در خانواده مهم است و نبود چنین مهارت‏هایی می‏تواند تأثیر زیادی بر افراد بگذارد. هدف اصلی این مطالعه، تبیین و پیش‏بینی عوامل اقتصادی – اجتماعی مرتبط با مسؤولیت‏پذیری جوانان شاهد و ایثارگر شهر کرمانشاه است. جامعه آماری ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. بررسی تأثیر جامعه پذیری سازمانی بر مسؤولیت اجتماعی کارکنان (مورد مطالعه شرکت نفت کرمانشاه)

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ گلمراد مرادی

دوره 24، شماره 3 ، تابستان 1392، ، صفحه 71-96

چکیده
  یکی از مسائلی که امروزه تحقیق و پژوهش بر روی آن ضروری به نظر می‏رسد، مسؤولیت‏پذیری اجتماعی کارکنان است. فضای بوروکراتیک و سلسله مراتبی بسیاری از سازمان‏ها باعث شده تا احساس تعهد و مسؤولیت‏پذیری کارکنان در قبال سازمان کمتر شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر جامعه‏پذیری سازمانی بر مسؤولیت اجتماعی کارکنان بر شرکت نفت کرمانشاه ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
6. بررسی عوامل اجتماعی ـ روان‌شناختی مؤثر بر مشارکت سیاسی استادان دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان

حسین مسعودنیا؛ نجات محمدی فر؛ گلمراد مرادی؛ عاطفه فروغی

دوره 23، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 103-124

چکیده
   مشارکت سیاسی یکی از مباحث مهم در جامعه‌شناسی سیاسی و یکی از شاخصه‌های توسعه سیاسی در کشورها به شمار می‌رود. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی ـ روان شناسی مؤثر بر مشارکت سیاسی استادان دانشگاه اصفهان است. روش پژوهش در این مقاله به شیوه پیمایش بوده است. نمونه پژوهش 120 نفر از استادان دانشگاه اصفهان هستند. داده‌های آن از ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
7. بررسی رابطه‌ی بین مسؤولیت‌اجتماعی و سلامت ‌روانی مهاجران (مورد مطالعه: شهر طبس)

محمد رضا همتی‌فر؛ گلمراد مرادی؛ داریوش بوستانی؛ داریوش بوستانی؛ گلمراد مرادی

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 149-170

چکیده
            چکیده   مسأله: مفهوم سلامت روانی یا جسمانی به آشکارا با مسؤولیت پذیری مهاجران بستگی دارد. از جمله عوامل تعیین کننده‌ی سلامت ‌روان در میان مهاجران، می­توان به نقش مسؤولیت‌پذیری آنها اشاره کرد. این مقاله برآن است تا به تحلیل رابطه­ی بین مسؤولیت‌پذیری مهاجران و سلامت روانی آنها براساس مدل رگرسیون لجستیک ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
8. بررسی نقش سرمایه‌ی اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان اداره‌ی تعاون مورد مطالعه: استان کرمانشاه

منصور حقیقتیان؛ گلمراد مرادی

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 115-130

چکیده
  هدف:  مطالعه‌ی آثار و تبعات سرمایه‌ی اجتماعی در سال‌های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته، ولی درباره‌ی تأثیر آن بر رضایت شغلی چندان پژوهش نشده است. هدف اساسی این تحقیق، بررسی نقش سرمایه‌ی اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان اداره‌ی تعاون استان کرمانشاه است.      روش: این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
9. بررسی رابطه بین رضایت اجتماعی و هویت ملی با

محمدتقی ایمان؛ گلمراد مرادی؛ گلمراد مرادی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 155-174

چکیده
  چکیدهمطالعه رفتار آدمی و شناخت عواملی که موجب تقویت یا تغییر آن می شود از موضوعات مورد مطالعه اندیشمندان علوم اجتماعیو رفتاری است . یکی از این مسایل بحث تعهد اجتماعی جوانان و میزان پایبندی آنها به اصول و قوانین اساسی حاکم در جامعه میباشد. بدون شک تعهد اجتماعی به مع نی هم اهنگی اجزای نظام اجتماعی جهت دستیابی به اهداف نظام یک ی از خصوص ...  بیشتر