فرهنگ
1. فرا تحلیل روش و نتایج پژوهش‏ های کیفیت زندگی شهری در ایران

سعید شفیعا؛ محمدعلی شفیعا؛ غلامرضا کاظمیان

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 21-40

چکیده
        گسترش زندگی شهری، باعث تجمع هر چه بیشتر منابع و امکانات در شهرها شده است. دستیابی به آستانه­های مطلوب کمی برای زندگی در شهر، به مرور توجه ساکنان و پژوهشگران را به کیفیت زندگی شهری جلب نموده است. تعدد و تنوع مقالات علمی منتشر شده در زمینه کیفیت‌ زندگی‌شهری، یکی از نشانه­های قابل اتکا برای نمایش گرایش محققان به این ...  بیشتر

2. بررسی رابطه توسعه پایدار اجتماعی و سرمایه اجتماعی نمونه : ساکنان محله غیررسمی شمیران نو

محمدعلی شفیعا؛ سعید شفیعا

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 139-164

چکیده
    توسعه شهرها و تمرکز منابع در نقاط محدود، زمینه ساز جذب جامعه بشری به این پهنه‌های انسان ساز شده است. نیاز اقشار کم درآمد به مسکن شهری، باعث افزایش تقاضا برای بازار غیررسمی مسکن شده و اسکان غیررسمی نوعی از سکونت در شهرها را پدید آورده است. مشکلات فراوان این سکونتگاه‌ها برای توسعه پایدار شهری، مدیران شهری را به فکر تغییراتی در این ...  بیشتر