خانواده و جنسیت
1. سازه هوش هیجانی، حلقه‌ای مفقوده در تبیین اضطراب فیزیک اجتماعی مورد مطالعه: دختران دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز

مرضیه مختاری؛ محمد عباس زاده

دوره 25، شماره 3 ، بهار 1393، ، صفحه 103-118

چکیده
      امروزه منابع مختلف اجتماعی با تأکید بر اهمیت ظاهر بدنی و ارائه معیارهای زیبایی تقریباً به دور از دسترس، زمینه‌ساز مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی برای افراد و بخصوص زنان جوان شده‌اند. اضطراب فیزیک اجتماعی یکی از اختلالات روانی است که در پی همین فشارها و مطالبات اجتماعی به وجود می‌آید. مطالعه حاضر سعی دارد با تعیین میزان اضطراب ...  بیشتر