1. تحلیل تنبلی دانشگاهی به‌مثابه تنبلی اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه مازندران

علی اصغر فیروزجائیان؛ پرویز شریفی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 53-70

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21735

چکیده
  تنبلی اجتماعی آسیب‌های متعدد و پیامدهای منفی را برای فرد و اجتماع در کوتاه‌مدت و درازمدت به وجود می‌آورد. تنبلی به معنای تن‌پروری، بیکاری، کاهلی، اهمال و سستی به کار رفته است. هدف این پژوهش، تحلیل جامعه‌شناختی عوامل درون و برون دانشگاهی بر تنبلی اجتماعی دانشجویان (مطالعة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران) است. روش پژوهش از نوع ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. تحلیل عوامل مؤثر بر بی‏نظمی اجتماعی (با تأکید بر رفتار زباله پراکنی)

علی اصغر فیروزجائیان؛ فاطمه غلامرضا زاده

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 95-112

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20483

چکیده
  نظم اجتماعی در هر جامعه اهمیت بالایی دارد. اخلال در نظم اجتماعی هزینه‏های زیادی برای جامعه در پی خواهد داشت. زباله پراکنی مصداقی از بی‏نظمی اجتماعی شهروندان، در حوزه شهروندی زیست محیطی است که در جامعه ما به مسأله‏ای اجتماعی تبدیل شده است. هدف تحقیق حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر بی‏نظمی اجتماعی با تأکید بر زباله پراکنی است. در این ...  بیشتر