رسانه
1. گفتمان پست مدرن در سینمای ایران (مورد مطالعه فیلم «صندلی خالی»)

احسان آقابابایی؛ علی قنبری برزیان

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 67-76

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20481

چکیده
  پست مدرنیسم به مثابه‏ یک گفتمان، در  جهان فیلم نفوذ کرده است و «سینمای پست مدرن» را خلق نموده است. گفتمان سینمای پست مدرن شامل ابعادی چون وانموده و تزلزل واقعیت، مرکززدایی از سوژه، مرگ مؤلف، پاک‏شدگی مرزهای زمانی، ترکیب تکنیک‏ها و ژانرها و کثرت‏گرایی است که در  تقابل با سایر گفتمان‏ها قرار می‏گیرد. هدف مقاله‏ ...  بیشتر

فرهنگ
2. هویت دینی در جامعه ایرانی: مرور نظام‌مند مطالعات انجام شده (1380-1392)

علی قنبری برزیان؛ رضا همتی

دوره 26، شماره 3 ، بهار 1394، ، صفحه 117-138

چکیده
            هویت دینی یکی از مهم‏ترین ابعاد هویت بوده که نقش تعیین کننده‏ای در هویت یابی افراد ایفا می‏کند و تقویت این بعد از هویت می‏تواند موجبات قوام سایر ابعاد و چالش در این حوزه می‏تواند زمینه‏ساز بحران در سایر ابعاد هویت شود. این ادعا مخصوصاً در جوامعی که دین رکن اساسی آن جامعه را تشکیل می‏دهد موضوعیت بیشتری ...  بیشتر