مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی مقایسه‌ای رفتار انتخاباتی رأی‌دهندگان در انتخابات‌ ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در استان کهگیلویه و بویراحمد

امین الله روزیان؛ حمدالله اکوانی؛ رضا التیامی نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.127190.2052

چکیده
  در این پژوهش رفتار انتخاباتیِ رای دهندگان استان کهگیلویه و بویراحمد در دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری مورد سنجش قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شده است. جامعۀ آماری پژوهش، شهروندان استان کهگیلویه و بویراحمد بودند که بر اساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، نمونه‌ای به حجم 368 نفر انتخاب و بررسی شد. ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه ...  بیشتر

2. هویت اسلامی- ایرانی از دیدگاه نظریه آشوب و پیچیدگی

ولی موسوی نژاد؛ حمداله اکوانی

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 149-167

چکیده
            در جهان امروز برخورداری از هویت‌های چندگانه ملی، محلی، بین‌المللی، دینی، شغلی، جنسیتی، حرفه‌ای، گروهی، قومی، زبانی و ... جزئی از اقتضائات زندگی اجتماعی است. این هویت‌های چندگانه و پیچیدگی آنها ما را متوجه این سؤال می‌کند که هویت اسلامی ایرانی در دوره حاضر تحت تأثیر چه عناصری قرار می‌گیرد و این عناصر چگونه به شکل‌گیری، ...  بیشتر