مسائل اجتماعی ایران
1. ظهور تمارض اجتماعی در زندگی روزمره (مورد مطالعه: تعاملات میان کارکنان و مراجعان مجتمع شمارة 10 مرکز شورای حل اختلاف شهر تهران)

امیر عیسی ملکی؛ سید صمد بهشتی؛ آرمان حیدری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.126253.2030

چکیده
  نقطة عزیمت این پژوهش تمرکز بر تمارض اجتماعی به معنای شانه خالی کردن از انجام وظایف قانونی و اخلاقی با ارجاع به عوامل بیرونی و ناموجه است؛ این‌که این کنش اجتماعی چرا و چگونه در تعاملات اجتماعی و زندگی روزمره ظهور و بروز می‌یابد؟برای این منظور تمارض اجتماعی مبتنی بر طرح جی‌تی‌ام کلاسیک، یعنی الگوی ظهوریابندة گلیسر در نظریة زمینه‌ای، ...  بیشتر

2. واکاوی جامعه‌شناختی بسترهای فلات‌زدگی شغلی اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های ایران برمبنای نظریۀ زمینه‌ای

آرمان حیدری؛ سید صمد بهشتی؛ مرضیه شهریاری؛ عبدالرضا نواح

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 95-122

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.109893.1328

چکیده
  فلات‌‌زدگی شغلی، به معنی ارتقانداشتن و نبود تنوع و چالش در شغل، وضعیتی عینی - ذهنی است که میزان و نوع آن بین گروه‌‌های مختلف درون جامعه متفاوت است و از توانایی‌های فردی، ویژگی‌های سازمانی، امتیازات و فرصت‌های عینی در دسترس افراد و تصورات ذهنی آنان از این فرصت‌ها تأثیر می‌گیرد. هدف مقالۀ حاضر، تحلیل جامعه‌شناختیِ پتانسیلِ فلات‌زدگی ...  بیشتر

فرهنگ
3. بررسی رابطۀ گونه‏ های هویت جمعی با مصرف گونه‏ های موسیقیایی نمونۀ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج

آرمان حیدری؛ مریم مختاری؛ احسان خانمحمدی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 159-184

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21256

چکیده
  بعد از دهۀ 1970 نوعی چرخش مطالعاتی از تمرکز صرف بر وجوه تولید به وجوه مصرف به‏ویژه مصرف فرهنگی و نوعی چرخش تبیینی از تأکید بر متغیرهای به‌اصطلاح «سخت» مانند طبقه، به تأکید و توجه به متغیرهای به اصطلاح «نرم» مانند هویت اتفاق افتاد. بر اساس این، پژوهشگران به مصرف موسیقیایی که یکی از مهم‌ترین گونه‏های مصرف فرهنگی است و تبیین ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
4. بررسی کیفیِ پدیدۀ تعارض خانواده – کار و چگونگی مدیریت آن در بین زنان معلمِ متأهلِ شهر دلوار

آرمان حیدری؛ حمیده دهقانی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 15-40

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20503

چکیده
  پژوهش حاضر با روش کیفی به ارزیابی پدیدۀ تعارض خانواده – کار و چگونگی مدیریت آن در بین زنان معلمِ متأهل و بچه دار شهر دلوار پرداخته است. تحلیلِ مصاحبه‌ها نشان داد عوامل مرتبط با این تعارض و مدیریت ان را می توان در سه مقولۀ محوری " سرمایه اجتماعی(نوعی و خاص) " ، " عوامل تکنولوژیک"، و " خود مدیریتی فردی( مدیریت ابزاری، شناختی و عاطفی) "؛ ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
5. عزت نفس به مثابه میانجی رابطۀ سرمایه اجتماعی و سلامت روانی مورد مطالعه زنان و مردان متأهل شهر یاسوج

آرمان حیدری

دوره 26، شماره 2 ، بهار 1394، ، صفحه 141-158

چکیده
             در بررسی رابطۀ سرمایه اجتماعی با سلامت، تفکیک دو نوع سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی و توجه به آن دو مهم است. بعلاوه، اکثر نظریه‌پردازان و محققان معتقدند سرمایه اجتماعی نه تنها به صورت مستقیم، بلکه بیشتر به واسطۀ متغیرهای روان‌شناختی مانند افزایش عزت نفس، بر احساس سلامت افراد تأثیر می‌گذارد. هدف مقاله ...  بیشتر

فرهنگ
6. بررسی رابطۀ هویت قومی و ملی با تأکید بر نقش دینداری: نمونه موردی دانش‏آموزان متوسطه شهر یاسوج

سید فخرالدین بهجتی اصل؛ آرمان حیدری؛ مجید موحد

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 171-188

چکیده
            بررسی رابطۀ هویت ملی و قومی از برجسته‏ترین موضوع‏های مورد توجه جامعه‏شناسان و محققان خارجی و ایرانی بوده است. این رابطه را می‏توان در پرتو تأثیر دو دسته عوامل گریز از مرکز و یا گراینده به مرکز بررسی کرد. در دهه‏های اخیر، متأثر از جهانی شدن و تضعیف هژمونی تئوری‏های "دنیوی شدن"، دین و دینداری از مهمترین ...  بیشتر

فرهنگ
7. سبک زندگی شهری و مشارکت اجتماعی شهروندان سالمند اهوازی؛ یک پیمایش منطقه ای

عبدالرحیم اسداللهی؛ علی حسین حسین زاده؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ عبدالحسین نبوی

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، ، صفحه 1-16

چکیده
  کاهش مشارکت جامعه محلی خوزستان و ایرانیان در برنامه‏های اجتماعی و سیاسی منطقه بین سال‏های 1380 تا 1384 مشاهده شده است. این مسأله زمینه انجام بررسی‏هایی را در خصوص دلایل کاهش مشارکت اجتماعی فراهم نموده است. در این میان، افت شدید فعالیت‏های اجتماعی سالمندان ناشی از نابرابری فضای اجتماعی همراه با رشد جمعیت این گروه اجتماعی چشمگیرتر ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
8. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده ی اعتیاد در شهراهواز

معصومه باقری؛ عبدالحسین نبوی؛ حسین ملتفت؛ فاطمه نقی پور

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 119-136

چکیده
      هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل  اجتماعی مؤثر بر پدیده ی اعتیاد می­باشد. این تحقیق از نوع پژوهش های موردی بوده است و  کل جامعه آماری مورد مطالعه نیز 135  نفر از معتادین خود معرف به مراکز بازپروری وابسته به مرکز بهزیستی اهواز  است. متغیر وابسته در این تحقیق « شدت اعتیاد» است که به عنوان یک متغیر ترکیبی دربردارنده ...  بیشتر