خانواده و جنسیت
1. تبیین شکاف در رفتار و نگرش زنان نسبت به الگوی همسرگزینی در شهر کوهدشت

حاتم حسینی؛ مریم گراوند

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 113-128

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20484

چکیده
  در طول چند دهه‌ گذشته نوسازی اثرات غیر قابل انکاری بر رخساره زندگی اجتماعی انسان از جمله خانواده و ازدواج گذاشته است. با توجه به ماهیت متفاوت اجتماعات انسانی، انتظار نمی‏رود که تغییرات در همه‌ جوامع به طرز یکسانی ظاهر شده باشد. هدف از این مقاله بررسی و تبیین شکاف در رفتار و نگرش زنان در خصوص الگوی همسرگزینی در بستر اقتصادی ـ اجتماعی ...  بیشتر