1. اعتماد در تعاملات اجتماعی، یک مطالعۀ تجربی آزمایشگاهی

احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ سمانه امیری؛ غلامرضا صدیق اورعی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 123-138

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21705

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تجربی اعتماد در تعاملات اجتماعی بوده است. برای این منظور نسخه‌ای از بازی سرمایه‌گذاری مبنا قرار گرفت و بر اساس این، 28 نفر از دانشجویان با استفاده از رایانه و به‌صورت شبکه در محیط آزمایشگاه، آن را اجرا کردند. این افراد به‌صورت ناشناخته و دوبه‌دو در 30 دور با یکدیگر با رایانه و در چارچوب بازی طراحی‌شده، تعامل داشتند ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
2. شبکه اجتماعی همسرگزینی و تأثیر آن بر رضایت از زندگی زناشویی در بین مردان متأهل

محسن نوغانی؛ غلامرضا صدیق اورعی؛ علی سالار

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، ، صفحه 17-36

چکیده
   این پژوهش با رویکرد نظری و روشی نو، به موضوع شبکه­ اجتماعی همسرگزینی و تأثیر آن بر رضایت از زندگی زناشویی در بین مردان متأهل شهر مشهد پرداخته است. تحقیق حاضر در سطح شبکه‏های خود- محور انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، مردان متأهل شهر مشهد و حجم نمونه این تحقیق 180 نفر است که با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای- طبقه‏ای، ...  بیشتر