فرهنگ
1. بررسی سهم نسبی تأثیر فرایند تبدیل دانش بر مؤلفه های سرمایه‌ی فکری در دانشگاه های دولتی اصفهان با تأکید بر اجتماعی سازی دانش

پیمان یارمحمدزاده؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ وحید قاسمی

دوره 22، شماره 4 ، زمستان 1390، ، صفحه 99-114

چکیده
  هدف از این پژوهش، تعیین سهم نسبی تأثیر فرایند تبدیل دانش بر  مؤلفه­های سرمایه‌ی فکری در  دانشگاه­های­ دولتی اصفهان، با تأکید بر اجتماعی ­سازی دانش بوده است. سؤال‌های پژوهش برمبنای تعیین سهم نسبی تأثیر فرایند تبدیل دانش(اجتماعی سازی، برونی سازی، ترکیب و درونی سازی) بر  مؤلفه­های سرمایه‌ی فکری (سرمایه‌ی انسانی، ساختاری ...  بیشتر

فرهنگ
2. تحلیلی بر فضای شهری مردم گرا و رابطه ی آن با رفتار شهروندی

آمنه بختیار نصرآبادی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ احمد بختیار نصرآبادی

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 101-114

چکیده
   هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فضاهای شهری مردم‌گرا بر رفتارهای شهروندی می‌باشد،گروه نمونه مشتمل بر 184 نفر از دانشجویان رشته‌های معماری دانشگاه‌های هنر اصفهان بودند، که بطور تصادفی از بین دانشگاه‌های مختلف اصفهان برگزیده شدند اطلاعات مربوط به متغییرهای تحقیق از طریق پرسشنامه رفتار شهروندی همراه با متغییرهای فضاهای شهری مردم‌گرا ...  بیشتر

فرهنگ
3. بررسی میزان تاثیر و نقش عوامل مؤثّر بروجدان کاری

محمد جواد لیاقتدار؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ فاطمه سمیعی؛ بی بی وجیهه هاشمی

دوره 22، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 27-40

چکیده
  وجدان کاری عاملی است که باعث ایجاد نظم در کار و حس انجام وظیفه در افراد می‌شود. توجه به مفهوم وجدان کاری در سازمانها، توجه به اخلاق و روابط انسانی است؛ زیرا اخلاق، تعهد ایجاد می‌کند و باعث می‌شود، افراد نسبت به وظایف و رفتار شغلی خود به بهترین شکل و بدون وجود عامل کنترل خارجی حساس باشند. وجود وجدان کاری در یک سازمان باعث افزایش سطح ...  بیشتر