فرهنگ
1. تحلیل رابطه بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی شهر اصفهان

محمدرضا مرادی؛ حمید رحیمی؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ طاهره بابازاده

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 71-84

چکیده
        طاهره بابازاده، دانشجوی دکتر فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان *   عبدالرسول جمشیدیان، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان   حمید رحیمی، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان   محمدرضا مرادی، دانشجوی کارشناسی ارشد روان‏شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص     هدف کلی این پژوهش، تحلیل رابطه عدالت ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی رابطه بین نفوذ اجتماعی مدیران گروه و تعهد سازمانی هیات علمی از دید اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

وحیده صیادزاده؛ علی سیادت؛ عبدالرسول جمشیدیان

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 165-178

چکیده
     نظریه نفوذ اجتماعی از سوی تعدادی از متخصصان در رشته ارتباطات از پذیرش گسترده‌ای برخوردار شده است. یکی از دلایل جاذبه این نظریه، نگرش صریح آن به گسترش ارتباطات است. این پژوهش بر اساس چارچوب نظری یوکل(2002) انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر"بررسی رابطه بین مؤلفه‌های نفوذ اجتماعی مدیران گروه و تعهد اعضای هیات علمی " از دید هیات علمی ...  بیشتر

فرهنگ
3. رابطه جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در بین دبیران مدارس متوسطه شهر همدان

رضا هویدا؛ عبدالرسول جمشیدیان؛ حجت اله مختاری فر

دوره 22، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 63-82

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر همدان بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دبیران مدارس متوسطه شهر همدان بود که در پژوهش حاضر 143 نفر از آن­ها بصورت خوشه‌ای تک مرحله‌ای انتخاب شدند، برای جمع­آوری اطلاعات از پرسش­نامه جامعه‌پذیری سازمانی کلاین و همکاران (2006) و پرسش نامه تعهد ...  بیشتر