1. بررسی رابطه سرمایه ­اجتماعی و مصرف ­گرایی سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

سید جواد امام جمعه زاده؛ محمود رضا رهبر قاضی؛ سجاد محمود اوغلی؛ حسین روحانی؛ مسلم بیگی

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، ، صفحه 37-53

چکیده
  مصرف­ گرایی سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکت، از شاخص‏ های توسعه اجتماعی و فرهنگی در کشورها به‏شمار می‏رود. یکی از گروه­های عمده جامعه که شرکت آنان در روند اداره جامعه و توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ضروری به نظر می­رسد، دانشجویان هستند. مصرف­گرایی سیاسی دانشجویان که بزرگترین گروه جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و مسؤولان ...  بیشتر