مسائل اجتماعی ایران
1. مفهوم و مدل جامعه یادگیری در کشور ایران

صدیقه کریمی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ زنده یاد مصطفی شریف

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 41-66

چکیده
  محققان برای ‌پاسخ به این سؤال که جامعه ‌یادگیری چه نوع جامعه‌ای است، دیدگاه‏ها و مدل‏های گوناگونی ارائه کرده‌اند. با توجه به اینکه هر کشور باید مدل متناسب با شرایط خود را طراحی کند، مقاله حاضر در صدد است تا مدلی مفهومی برای جامعه یادگیری متناسب با شرایط کشورمان ارائه دهد. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار ...  بیشتر