رسانه
1. تبیین جامعه‌شناختی تأثیر شبکه­ اجتماعی فیس­بوک بر هویت قومی کاربران ترک در ایران

الهام کیخایی؛ صمد عدلی‌پور؛ مسعود کیانپور

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 67-84

چکیده
        از پدیده اینترنت­ و شبکه­های اجتماعی مجازی به‌عنوان مؤثر­ترین ابزار­های جهانی­شدن یاد می­شود. یکی از مهمترین ویژگی‌های شبکه­های اجتماعی مجازی که در مقولاتی نظیر مسائل قومی نقش در خور توجهی ایفا می‌کنند، نظارت‌پذیری بسیار اندک آنهاست؛ ­به‌‌طوری‌ که در مقایسه با سایر فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی‌، ...  بیشتر