رسانه
1. بررسی رابطه فضای مجازی با مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان

مجید ملکان؛ محمود رهبر قاضی؛ حوا ابراهیمی‌پور؛ حسین هرسیج

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 211-226

چکیده
         این مقاله، به رابطه بین استفاده فضای مجازی (اینترنت) و گرایش به مشارکت در سیاست در میان دانشجویان می‏پردازد. بعضی، رسانه­های جدید را به عنوان عوامل تسهیل مردم‌سالاری و عده ­ ای دیگر آنها را به منزله‌ ابزار سرکوب تصور کرده‌اند، اما به نظر می ­ رسد بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی رسانه‏های ارتباط جمعی ...  بیشتر