فرهنگ
1. مطالعه کیفی سنخ‏شناسی سبک‌های زندگی: مطالعه‌ جوانان شهر مهاباد

سید فهیم ایراندوست؛ امید قادرزاده

دوره 25، شماره 3 ، بهار 1393، ، صفحه 135-161

چکیده
      شهر مهاباد از نظر تراکم نشانگان فرهنگ قومی، شیوه‌های مصرف و سبک­های زندگی همواره مورد توجه دیگر شهرهای کُردنشین و حتی غیر کُردنشین بوده است. تغییر و دگرگونی‌های ناشی از توسعه، موقعیت خاص جغرافیایی این شهر و وجود امکانات مناسب در مقایسه با دیگر شهرهای کُردنشین، باعث مهاجرت فراوان مردم از شهرها و روستاهای اطراف به این شهر ...  بیشتر