مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیل جامعه ‏شناختی گرایش به جابه‏ جایی سکونتی در بافت قدیم خمینی ‏شهر

اکرم بیات؛ فاطمه تقی پور؛ رضا همتی

دوره 25، شماره 3 ، بهار 1393، ، صفحه 21-42

چکیده
    جابه‏جایی‏ها به مثابه پارادایم معاصر در علوم اجتماعی، ناظر به بررسی جابه‏جایی افراد، ایده‏ها و اشیا و همچنین دلالت‏های اجتماعی گسترده‏تر این جابه‏جایی‏هاست. جابه‏جایی‏های سکونتی درون شهری به مثابه یکی از انواع بسیار متداول جابه‏جایی، عامل مهمی در ایجاد تغییرات اساسی در حوزه‏های مختلف شهری است. تغییر محل ...  بیشتر