1. سازگاری با تغییرات اقلیمی: کاربرد ‌تئوری بنیادی (مورد مطالعه کشاورزان شهرستان مرودشت)

غلامحسین زمانی؛ طاهر عزیزی خالخیلی

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 183-199

چکیده
           در نتیجه فعالیت‌های انسانی، اقلیم جهان در حال تغییر است و تمام جوامع نیاز دارند که یاد بگیرند چگونه با این تغییرات پیش‌بینی شده مقابله نمایند. شهرستان مرودشت در استان فارس، یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است که در چند سال گذشته با کاهش شدید بارندگی و خشکسالی‌های شدید مواجه بوده است. این مطالعه با هدف بررسی چگونگی سازگاری کشاورزان ...  بیشتر