1. تبیین جامعه­شناختی تأثیر تصاویر رسانه­ای بر تصویر بدن و عزّت نفس با تأکید بر نقش خودطرحواره ظاهر (مطالعه موردی: دانشجویان دختر خوابگاه دانشگاه اصفهان)

وحید قاسمی؛ وحید قاسمی؛ مسعود کیانپور؛ فروغ کاظمی

دوره 25، شماره 4 ، پاییز 1393، ، صفحه 91-111

چکیده
              دنیای امروز که با نام­ "عصر ارتباطات" شناخته می­شود؛ دنیایی است که رسانه در تمام ابعاد و وجوه زندگی انسان­ها به شکل ناگزیری رسوخ یافته است. ماهواره که یکی از پیشرفته­ترین رسانه­های بصری تلقی می­شود، در طی چند سال اخیر به صورت فراگیری در دسترس عموم مردم قرارگرفته و ارزش­ها و ذائقه خانواده­های ایرانی را دگرگون کرده است. بدن ...  بیشتر