مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیل محتوای مقایسه‌ای تصاویر کتاب‌های درسی ایران و سوریه با تأکید بر نابرابری نقش‌های جنسیتی

رضا علی نوروزی؛ وحید قاسمی؛ رعنا محمدتقی نژاد

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 17-38

چکیده
    دانش‌آموزان هر کشوری، نسل آینده­ آن کشور را رقم می­زنند. از این­رو، هر کشوری می­تواند از راه‌های گوناگون، برنامه­ها و تصمیم­گیری­های خود را برای دانش‌آموزان منتشر کند (رمزگذاری)؛ یعنی پیام­هایی که از طریق متون درسی، مصوّبه­های آموزشی و تصاویر کتاب­های درسی به دانش‌آموزان منتقل می­شود، می­تواند از سوی دانش­آموزان ...  بیشتر

فرهنگ
2. تحلیل تطبیقی محتوای تصاویر کتاب‌های آموزش عمومی از منظر بازنمایی فرهنگ پوشش بین دو کشور ایران و سوریه

وحید قاسمی؛ رضاعلی نوروزی؛ رعنا محمدتقی نژاد

دوره 24، شماره 1 ، تابستان 1392، ، صفحه 99-122

چکیده
  در همه­­ نظام­های آموزشی، کتب درسی به یکی از مهمترین منابع برای جامعه­پذیر کردن افراد تبدیل شده است که از طریق ٱن بسیاری از اصول و ارزش­های نظام سیاسی کل می‌تواند به دانش­آموزان منتقل شود. هر کشوری از طریق برنامه­ها و تصمیم­گیری­های خود و همچنین مفاهیمی که در کتب درسی قرار می­دهد و حتی با تصاویر کتاب­های درسی،  ...  بیشتر