خانواده و جنسیت
1. مطالعۀ تحولات نقشی و شادزیستی زنان روستایی

موسی عنبری؛ سمیه حقی

دوره 32، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 23-58

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.121595.1873

چکیده
    شادی و شادزیستی از معیارهای مهم توسعۀ اجتماعی و فرهنگی یک کشور و نشان‌دهندۀ سلامت جسمی و روحی اعضای جامعه به‌ویژه زنان است. بخشی از شادی زنان در پرتو ایفای نقش‌‌های متعدد آنها در عرصۀ زندگی خانوادگی و اجتماعی تجلی می‌‌یابد. پژوهش حاضر تحولات نقش‌‌های خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زنان روستای دهستان جوشق را مطالعه ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. مطالعۀ جامعه‌شناختی بی‌ثباتی هویتی فرزندان در جریان اعتیاد والدین

سمیه حقی؛ زهره نجفی اصل

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 175-190

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.101412.1034

چکیده
  خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که در جریان اعتیاد به‌طور مستقیم آسیب می‌‌بیند. اعتیاد در بیشتر موارد با مرد به خانواده وارد و با ابتلای دیگر اعضا ازجمله مادر و فرزندان در خانواده تثبیت می‌‌شود. با تثبیت اعتیاد در خانواده و آسیب‌‌پذیری فرزندان، خسارت‌های جبران‌‌ناپذیری بر کیان خانواده وارد می‌‌شود که یکی از آنها، بی‌‌ثباتی ...  بیشتر