رسانه
1. بررسی رابطه بین بازی‌های رایانه‌ای و بروز اختلالات رفتاری در میان دانش‌آموزان پسر دبستانی

ابراهیم مسعودنیا؛ الهه پوررحیمیان

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 117-134

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20501

چکیده
  اختلالات رفتاری، اختلالات بسیار شایع و ناتوان کننده‏ای هستند که بر تنوعی از عملکردها، به ویژه بر عملکرد مدرسه کودکان اثر می‏گذارند و مشکلات بسیاری را برای معلمان، والدین و خود کودکان و نوجوانان ایجاد می‏کنند و آثار منفی بر یادگیری، ارتباط و کارآیی اجتماعی آنان می‏گذارند. پژوهش‏ها نشان می‏دهند که شیوع اختلالات رفتاری در ...  بیشتر