1. بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در شکل‌گیری الگوی ارتباطی بیمار بیماران مبتلا به سرطان، مغز و اعصاب و قلب و عروق در بیمارستان‌های شهر رشت

سمیه محسن زاده گل افزانی؛ نادر افقی؛ ابراهیم مسعود نیا

دوره 31، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 37-64

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.115790.1644

چکیده
  تاکنون پژوهش‌های فراوانی موضوع رابطۀ پزشک – بیمار و اثر آن بر رضایت بیماران از درمان و کمک به بهبود بیماران را بررسی کرده‌اند؛ اما به رابطۀ سرمایۀ اجتماعی، به‌منزلۀ متغیر مهم اجتماعی، با نوع رابطۀ بیماران با پزشکان توجه چندانی نشده است. به همین منظور در این پژوهش‌ این رابطه با استفاده از روش پیمایش از نوع توصیفی – مقطعی بررسی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. مقایسۀ سرمایۀ فرهنگی بین دو گروه زنان با سابقۀ عمل‌های جراحی زیبایی و بدون انجام جراحی زیبایی در شهر رشت

کبری حاجی ابول لو؛ هدا حلاج زاده؛ ابراهیم مسعودنیا

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 167-182

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.103670.1088

چکیده
  در سال‌های اخیر پژوهشگران عرصة اجتماعی توجه زیادی به تحلیل و بررسی بدن داشته‌‌اند و آن را به‌منزلۀ موضوع و هدفی برای پژوهش‌های زیباشناسانه مطرح کرده‌‌اند. با افزایش آگاهی مردم از استاندارهای زیبایی، میل به نزدیک‌‌شدن به این استانداردها زیادتر شده ‌‌است. هدف پژوهش حاضر تعیین تفاوت زنان بدون جراحی زیبایی و پس از جراحی ازنظر ...  بیشتر