خانواده و جنسیت
1. ساختار و عملکرد خانوادگی در خانواده های تک همسری و چند همسری

مهناز فرهمند؛ زهره رضوانی

دوره 30، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 135-154

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.114022.1556

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش ساختار خانواده بر عملکرد آن در خانواده های چند همسری و تک همسری در شهر زاهدان است. روش تحقیق از نوع پیمایش و چارچوب نظری ترکیبی از نظریات بلاد و ولف، بات و الگوی مک مستر است. جامعه آماری شامل کلیه خانواده های شهر زاهدان است. شیوه نمونه گیری برای خانواده های تک همسر نمونه گیری خوشه ای – چند مرحله ای (250نفر) ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
2. بررسی رابطۀ پویائی هویت زنانه و تعارضات زناشوئی (مورد مطالعه: زنان ساکن یزد)

مهناز فرهمند؛ معصومه توانگر

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 157-180

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.104320.1116

چکیده
  به باور بسیاری از صاحب‌نظران، با تغییرات گستردۀ اجتماعی و فرهنگی دهه‌های اخیر، هویت‌ها در مرز سنت و مدرن متحول شده‌اند و تحولات اساسی را در روابط، باورها و انتظارات افراد از امر ازدواج و زناشوئی پدید آورده‌اند. به طوری که امروزه نهاد خانواده و زناشوئی را با چالش‌ها و تعارضات زیادی روبه‌رو کرده‌اند. بر همین مبنا، پژوهش حاضر درصدد ...  بیشتر